Durdu'dan Akademik Odalara Şerh Açıklaması
Durdu'dan Akademik Odalara Şerh Açıklaması

Durdu’dan Akademik Odalara Şerh Açıklaması

Durdu’dan Akademik Odalara Şerh Açıklaması

Gemlik Belediye Meclisi’nde Milliyetçi Hareket Partisi adına grup sözcülüğü görevini üstlenen Osman Durdu, son belediye meclisinde, oy çokluğu ile kabul edilen akademik odalarla protokol yetkisi ile alakalı yazılı açıklama yaptı. Meclis kararının kanunla çeliştiğini ifade eden Durdu, yazılı şerhini de kamuoyu ile paylaştı.

Durdu’nun yazılı komisyon şerhi şu şekilde; ”Akademik Odalar ile Yapılacak Protokol

Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma olması, ayrıca TMMOB a bağlı meslek odalarının ayakta kalması tabi ki önemlidir. Bur dan hareketle belediyemizin şehrimizin güzelleşmesi ve yaşanabilir olması adına akademik odalarla bir iş birliği protokolünü yapacak olmasını doğru buluyoruz.

Fakat protokolün madde.6 kurallar bölümünün A fıkrasının “Mimar ve Mühendislerin (proje müelliflerinin) meslek etiğine aykırı uygulama ve davranışlarından dolayı bir kısıtlama durumunun oluşması neticesinde bu durumu akademik odalar resmi yazı ile belediyelerin ilgili müdürlüklerine bildirilmesi” şeklinde değiştirilmesini uygun görüyoruz

3194 sayılı imar kanununun 8. Maddesi(Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez.

Yapı denetimi Uygulama yönetmeliğinde değişiklik
yapılmasına dair yönetmelikMADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Yapı ruhsatının vizeler bölümüne yapı denetim kuruluşunun denetçilerinin imzaları alındıktan sonra ilgili bölüm idarece incelenir. İnceleme neticesinde eksik vize işlemi var ise bunlar yapı denetim kuruluşuna tamamlattırılır. Bunun dışında, hiçbir şekilde vize veya vize anlamına gelecek bir uygulamada bulunulamaz.”

Kanunun bu maddelerine göre kurum haricinde meslek odalarına herhangi bir vize veya onay işlemi yaptırılmayacağı kesindir. Dolayısı ile bu maddenin bu şekilde değiştirilmesi halinde kanuna aykırı bir işlem yapılmamış olacaktır. Aksi halde bir itiraz neticesinde bu protokolün mahkemece iptali çok muhtemeldir.

Söz konusu protokolün 6. Maddesinin A fıkrası üste bahsettiğimiz şekli ile değiştirilmesi halinde vatandaşımızı bürokratik işlemlerle işinin uzamasına sebep olmamış olacağız.

Yapılmak istenen bu protokol ile amaçlanan odalara destek olup ayakta tutmak ise ilçemizde temsilciliği bulunan odalara ekonomik anlamda en büyük destek temsilcilik kiralarından kurtarmaktır. Bu kapsamda mülkiyeti belediyemize ait olan dükkanlardan (katlı otoparkın altı gibi) oda temsilciliklerimize tahsis veya sembolik bir kira bedeli ile verilmesini talep ediyoruz.

Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde ilgili meslek odaları ile yerel yönetim arasında teknik işbirliğini sağlamak ve tarafların bu yöndeki ortak sorumluluklarını tarih, kültür, doğa ve çevre değerlerine sahip çıkarak karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını belirlemek için “ilgili komisyon toplantılarına ilgili akademik odalar istemeleri halinde komisyon raporlarına katkı sağlamaları adına gözlemci olarak katılmasını talep ediyoruz.”

Aksi halde komisyon raporu ile ilgili kanaatlerimiz olumsuzdur.”

Hakkında Gündem Haber Ajansı

Avatar

Ayrıca Kontrol Edin

Bursa'da elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinde önemli işbirliği

Bursa’da elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinde önemli işbirliği

Bursa’da elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinde önemli işbirliği Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa Ticaret ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir