TMMOB Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliğinden Açıklama
TMMOB Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliğinden Açıklama

TMMOB Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliğinden Açıklama

TMMOB Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliğinden Açıklama

Yasa gereğince yeni seçilen belediye yönetimine beş yıllık görev süresi içerisinde rehberlik edecek olan stratejik plan, son bir haftadır gündemdedir. Halkın hizmetinde bir Mimarlar Odası anlayışımızdan ötürü stratejik plana Oda olarak katkımızı sizlere sunmak ve yapılan çalışmalardan hem haberdar olmanızı  hem de bu çalışmalara halk olarak katkıda bulunmanızı sağlamak amacıyla yazılı basın yolu ile sizlere ulaşmayı kendimize görev bildik.

Önce bahsettiğimiz stratejik planı inceleyelim.

Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı ifade etmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesince stratejik plan; üniversiteler, meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve Belediye Meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği olarak bizim Stratejik plana sunduklarımız:

 • Bursa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni İl Planı, 1/25.000 Ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve buna bağlı küçük ölçekli planlardaki Gemlik aleyhine olan plan notları Gemlik kentinin kentleşmesi, Gemlik halkının kentlileşmesi sürecini olumsuz etkilemektedir. Bir an önce bu plan notları iptal edilmelidir.
 • Mahalle statüsü kazanan köylerde yapılacak yeni yapılarda doğal malzeme(ahşap, taş) ve tuğla dolgulu hımış yapı tekniği, bağdadi gibi yapım teknikleri kullanılmalıdır.
 • Umurbey’deki sivil mimarlık örneği yapıların restorasyonunun yapılması, restorasyonu yapılan yapıların iç turizme kazandırılması, dönem film ve dizilerinin çekilebileceği açık hava sinema platosu olarak ticari gelir elde edilmesi Gemlik’e artı değer katacaktır.
 • Kurşunlu’daki kiliseler restore edilerek iç ve dış turizme kazandırılmalıdır.
 • Başka bir binaya taşınması ile atıl durumunda kalan kamuya ait binaların ilçemize kazandırılması gerekmektedir.
 • Şehir içi ve şehirler arası deniz ulaşımı hayata geçirilmelidir.
 • Kuzey İmar Planı; yoğunluk, şehir estetiği, yaşanan mağduriyetler göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmelidir.
 • Otobüs duraklarının kentsel mobilya olduğunun bilinciyle tasarımları belediyenizce yapılmalı ya da halk nezdinde açılacak yarışma ile belirlenmelidir.
 • Ahmet Dural Meydanı hak ettiği değere ulaşması için meydan düzenlemesi kıyı düzenlemesi ile birlikte yapılmalıdır.
 • Belediyenin çatısı altında her ay ya da gerekli görülen zamanlarda sektörel buluşmalar düzenlenmeli. Sektör- resmi kurum konsensüsü sağlanmalı.
 • Sokak sanatı belediyenizce desteklenmelidir.
 • Şehir içindeki sivil mimarlık örneği yapılar restore edilerek kent hayatına kazandırılmalıdır.
 • Gemlik tarihi iyice araştırılmalı; arşivleme, söyleşiler, sergiler, kataloglar olarak ürün veren Bina kimlikleri ve envanteri projesi hayata geçirilmelidir.
 • Kentsel süreçlerde bilginin paylaşımından, sürece müdahaleye, sorun çözmeye kadar geniş bir perspektifle “Kent Acil Servisi” kurulmalıdır.
 • Karbon ayak izinin azaltılması projesi kapsamında bisiklet yolları oluşturulmalı ve resmi kurum başkanları bisiklet kullanmaya başlayarak halka örnek olmalıdır.
 • Karbon ayak izinin azaltılması projesi kapsamında yeni yapılarda kullanılan malzemeden yapım tekniğine kadar “yeşil bina” tasarım anlayışı belediyenin plan notlarına dahil edilmelidir.
 • Karbon ayak izinin azaltılması projesi kapsamında temiz enerji kaynaklarına yönelim başlanmalı.
 • Belediye plan ve projelerinde yapılan ihalelerin dağılımının şeffaf olup önceliğin yerele verilmesi, yapılan ihalelerde yerelin kendi lisansı ölçüsündeki bilgilerinden yararlanılması, halkın da desteği sağlanarak ihalelerin yerelde karşılık bulması gerekmektedir. Tek bir kişi, firma üzerinde yoğunlaşmadan ihaleler sonuçlandırılmalıdır. Belediye, yereldeki sektör gücüne güvenmeli ve atacağı adımlarda yerele öncelik vermeli.
 • Belediyenin ve meslek odalarının ayrı ayrı değil de beraber çalışıp kente dair sorunları çözebileceği ortam oluşturulmalıdır.
 • Bina Envanter, nüfüs ve göç çalışmasıyla elde edilecek verilerde mevcut konutun yeterli olup olmadığının belirlenmesi, fiziki şartların tespiti ile dönüştürüleceklerin belirlenmesi, yerinde dönüşümün sağlanamadığı noktalarda yeni yerlerin imara açılmasının gündeme gelmesi gerekmektedir.
 • Kentin turistik bölgelerinde turizm potansiyelini arttırıcı bir yerinde dönüşümün planlanması gerekmektedir.
 • Dere ıslah çalışmaları artık bitirilmelidir.
 • Otopark sorununa çözüm bulunmalı, insanları toplu taşımaya özendirecek şekilde toplu taşıma iyileştirilmelidir.
 • İhtiyaç durumunda yapılacak kamu yapı ve alanların stratejik planla belirlenmesi gerekmektedir. Ani ve plana aykırı yapılaşmanın önüne geçilmesi gerekmektedir.
 • Kent siluetini ve estetiğini bozan sıvasız, âtıl yapıların düzenlenmesi veya gerekenlerin dönüşüm işlemlerinin bir an önce yapılması gerekmektedir.

 

13 Temmuz 2019 Cumartesi Günü  bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla stratejik plana katkı sağlayacak swot analizi yapıldı. Peki nedir swot analizi?

Mevcut durumla ilgili yapılan, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesine dayanan bir analiz yöntemidir.

Swot analizi nasıl yapılır?

Güçlü yönler tespit edilir.

Zayıf yönler analiz edilir.

Fırsatlar belirlenir.

Tehditler belirlenir.

Daha önceki basın açıklamamızda kente dair yapılan her çalışmada halkın dahil edilmesi gerektiğini söylemiştik. Bu sebeple yukarıda açıklamalarını yaptığımız plan ve analize dair fikirlerinizi resmi kurum ve sivil toplum örgütleriyle paylaşmanız çok önemlidir. Lütfen Gemlik’in güçlü ve zayıf yönleri ile Gemlik’e dair fırsat ve tehditleri tespit edip ilgili kurumlarla paylaşınız.

Sağlıklı ve yaşanabilir kentlerde yaşamak dileğiyle…

 

 

 

Hakkında Gündem Haber Ajansı

Avatar

Ayrıca Kontrol Edin

Yıldız; Darbeler, Bağımsız Türkiye’nin Önünü Kesmiştir

Yıldız; Darbeler, Bağımsız Türkiye’nin Önünü Kesmiştir

Yıldız; Darbeler, Bağımsız Türkiye’nin Önünü Kesmiştir Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanlığı 27 Mayıs Darbesi’nin yıl …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir