Esnaf Odasından Yapılandırma Çağrısı

Esnaf Odasından Yapılandırma Çağrısı

Esnaf Odasından Yapılandırma Çağrısı

Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanı İsmail Beki, yeni çıkan yapılandırma kanunu ile alakalı olarak esnafı duyarlı olmaya ve bu yapılandırma fırsatından faydalanmaya davet etti.

Beki açıklamasında; ” 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7143 sayılı kanundan yararlanmak isteyen üyelerin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odasına müracaat etmeleri gerekmektedir. Konu hakkında gerekli açıklamayı yapan Gemlik ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun Birlik ve Federasyonlara göndermiş olduğu 2018 / 45 sayılı genelgeye istinaden, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7143 sayılı Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun 10.maddesinin 10.fıkrası ile Esnaf ve Sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçlarına dair bir düzenleme yapılmıştır.

Buna göre 31.03.2018 tarihi ( Bu tarih dahil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde 18 Mayıs 2018 tarihine kadar ödenmemiş olan 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları kanunu hükümlerine göre Esnaf ve Sanatkarların üyesi oldukları Odalara olan aidat borçlarının gecikme zammı silinerek, birinci taksitinin Temmuz ayı sonuna kadar kalanının aylık dönemler halinde ve azami toplam 6 eşit taksitte ödeyebileceklerdir. Aylık taksitlerin ödeme tarihleri:

  1. Taksit 31 Temmuz 2018 – 2.Taksit 31 Ağustos – 3. Taksit 1 Ekim 2018 – 4.Taksit 31 Ekim 2018 –  5.Taksit 30 Kasım 2018 – 6.Taksit 31 Aralık 2018 dir.

Bu hükümden yararlanılabilmesi için Temmuz ayı sonuna kadar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına başvurmaları şarttır. Ödenmesi gereken tutarın, öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin gecikme zamları ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir. Ayrıca borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına

başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleriyle icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir denilmektedir” dedi.

 

   Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odasından yapılan açıklamada 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 61. Maddesinin e bendine ve  Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden gelen genelge uyarınca ödenmeyen aidatlarla ilgili olarak tahsil edemediğimiz aidatların tahsili için

İcra takibinin başlatılacağı belirtilmiştir. Oda Başkanı İsmail BEKİ ve Yönetim Kurulunun üyelerine icra takibi yapmayı istemediği, fakat kamu alacağının tahsilinden de yönetim kurulumuzun şahsen sorumlu olduğu gerçeğinden hareketle böyle bir kararı almak zorunda kalacaklarını ifade etmişlerdir.

     Esnaf Odası Başkanı İsmail BEKİ  18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanunun  aidat borçlarından dolayı icra takibine başlanmadan önce  esnafımız açısından çok büyük bir fırsat olduğunu belirterek esnafımızın bu konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstermelerini istiyoruz şeklinde ifade de bulunarak, 31 Temmuz 2018 sonuna kadar odamıza 

gelmeleri için çağrıda bulundu.Hakkında Gündem Haber Ajansı

Avatar

Ayrıca Kontrol Edin

Korona virüsle mücadele için sahillere büyük operasyon

Korona virüsle mücadele için sahillere büyük operasyon İçişleri Bakanlığı’nın korona virüsle mücadele kapsamında büyük denetimleri …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir